11 / 12 / 2019

Jak przekształcić pomysł na biznes w firmę?

Wybór formy działalności gospodarczej

Prowadzenie biznesu nieodłącznie wiąże się z wyborem preferowanej przez przedsiębiorcę formy działalności gospodarczej. Zainwestowany kapitał powinien być bowiem wykorzystany do legalnych działań gospodarczych. Obecnie w Polsce można założyć firmę w następujących formach organizacyjnych:

 

Przedmiot i skala działalności gospodarczej

Pomysł na biznes powinien być przekształcony w konkretne działania na danym rynku. To z kolei jest możliwe dzięki sprecyzowaniu przedmiotu i skali działalności gospodarczej. Przedmiot działalności można ustalić stosując wyszukiwarkę kodów w Polskiej Klasyfikacji Działalności, co jest użyteczne także w późniejszej ewidencji działalności gospodarczej.

Skala działalności przesądza natomiast o tym, czy lepszym rozwiązaniem będzie zainwestowanie kapitału w przedsiębiorstwo małe, średnie, czy też duże. Najwięcej podmiotów funkcjonuje jako małe przedsiębiorstwa, w tym mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające maksymalnie do 9 osób.

 

Procedura rejestracji działalności gospodarczej

Przekształcenie pomysłu biznesowego w firmę w Polsce wiąże się ponadto z dopełnieniem przez przedsiębiorcę obowiązków rejestracyjnych nowego podmiotu gospodarczego. Kolejne kroki wymagają:

 

Wybór formy opodatkowania

   Wybór formy opodatkowania ma szczególne znaczenie przy przekształceniu pomysłu w biznes. Przedsiębiorca może rozliczać swoje dochody według zasad ogólnych oraz stawek 17,75% (przy dochodzie do 85 528 zł) lub 32% (powyżej tego dochodu). Od 2020 roku będzie obowiązywało zmniejszenie pierwszej stawki z 17,75% do 17%. Zamiast zasad ogólnych rozliczania podatku dochodowego, przedsiębiorca może wybrać formę liniową takiego podatku i stawkę 19%.

    Przy prowadzeniu biznesu na mniejszą skalę oraz ograniczeniu przedmiotu działalności gospodarczej istnieją alternatywne formy opodatkowania. Pierwszą jest karta podatkowa, w której podatek jest ustalany kwotowo niezależnie od wysokości dochodu podatnika. Inną formą rozliczania podatków z prowadzenia biznesu może być ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który uwzględnia podatek od przychodu a nie od dochodu, co dotyczy niektórych działalności, jak choćby wolnych zawodów, robót budowlanych, niektórych usług niematerialnych, itp.).

powrót do listy artykułów