Business Model Canvas - co to tak właściwie jest i dlaczego każdy przedsiębiorca powinien z tego skorzystać

Business Model Canvas – co to tak właściwie jest i dlaczego każdy przedsiębiorca powinien z tego skorzystać

Business Model Canvas to strategiczne zarządzanie i swego rodzaju szablon startowy dla modelu biznesowego. Jest to wizualny wykres składający się z dziewięciu bloków. Są to elementy opisujące pozycję wartości firmy lub produktu, infrastruktury, klientów, a także finansów. Pomaga firmom w ujednoliceniu ich działań poprzez zobrazowanie potencjalnych kompromisów. Business Model Canvas został pierwotnie zaproponowany przez szwajcarskiego teoretyka biznesu, autora, mówcę, konsultanta i przedsiębiorcę Alexandra Osterwaldera na podstawie jego wcześniejszej pracy nad ontologią modelu biznesowego.

Business Model Canvas, jako program i towarzysząca mu książka oraz metoda pracy, jest narzędziem, które od wielu lat ułatwia przedsiębiorcom i trenerom na całym świecie myślenie o nowych modelach biznesowych oraz szybkie i przejrzyste opisywanie istniejących. Efekt pracy z tym szablonem może być przedstawiony np. inwestorowi lub jako prototyp, który pomoże nam wyjaśnić pomysł innym osobom np. podczas warsztatów.

Ten schemat modelu biznesowego składa się z dziewięciu bloków reprezentujących różne aspekty funkcjonowania firmy:

– Segmentacja klientów – różne grupy osób i organizacji, do których chcemy skierować nasze działania.
– Propozycja wartości – pewna wartość, którą chcemy zaoferować naszym klientom (których zdefiniowaliśmy w poprzednim bloku), czyli zestaw produktów/usług, które są ważne dla klienta. Propozycja wartości jest podstawowym rozróżnieniem pomiędzy tym, co my i nasza konkurencja oferujemy.
– Kanały – sposób, w jaki dostarczamy klientowi naszą ofertę wartościową. Są to kanały komunikacji, dystrybucji i sprzedaży.
– Relacje z klientami – obszar ten dotyczy charakterystyki relacji, jakie nawiązujemy z naszymi klientami, przekazując im nasze propozycje wartości. Może to być albo bardzo osobista relacja, albo w pełni automatyczna usługa.
– Strumienie przychodów – W tej kategorii wskazujemy, w jaki sposób nasz produkt lub usługa będzie zarabiać pieniądze. Możemy mieć nieco inny mechanizm ustalania cen dla każdego segmentu klientów.
– Kluczowe zasoby – Ta sekcja obejmuje kluczowe zasoby potrzebne do generowania wartości dodanej i dotarcia do klientów poprzez kanały dystrybucji. Kluczowe zasoby można podzielić na fizyczne (np. maszyny, samochody, punkty sprzedaży, serwery), intelektualne (np. marka, patent, prawa autorskie, dane klienta), finansowe i ludzkie.
– Kluczowe działania – Oto najważniejsze działania, które firma musi wykonać, aby zapewnić wartość dodaną, nawiązać relacje z klientami i generować przychody. Kluczowe działania mogą obejmować, na przykład, produkcję, rozwiązywanie problemów lub prowadzenie platformy/sieci.
– Kluczowi partnerzy – Jest to zasadnicza część opisu sieci dostawców i kontrahentów, która umożliwia funkcjonowanie firmy. Mogą to być najważniejsi dostawcy, spółki joint venture utworzone w celu dostarczenia nowego produktu lub usługi, partnerstwo strategiczne między konkurentami lub strategiczny sojusz z firmą z innej branży.
– Struktura kosztów – wszystkie koszty generowane w ramach modelu biznesowego. Tworzenie i dostarczanie wartości dodanej, utrzymywanie relacji z klientem i generowanie przychodów wymaga relatywnych kosztów.

Skomentuj:
Komentarz
Name
Email