Crowdfunding

Crowdfunding

Istota crowdfundingu

Crowdfunding jest inaczej określany mianem finansowania społecznościowego i stanowi formę finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć, jak również projektów gospodarczych przez społeczność zgromadzoną wokół danej inicjatywy. Społeczność ta jest zainteresowana jej zrealizowaniem, tj. ufundowaniem projektu i jego wdrożeniem w życie. Crowdfunding jest sposobem alokacji kapitału, co oznacza, że dany podmiot pozyskuje kapitał zazwyczaj od wielu osób z nim niepowiązanych, co w praktyce sprowadza się zwykle do dużej liczby jednorazowych wpłat o niewielkiej wysokości dla zrealizowania precyzyjnie określonego celu. Cel ten – oraz nierzadko cele dodatkowe – są komunikowane wpłacającym przez osobę zbierającą wpłaty, czyli wchodzącą na rynek z danym projektem. Nieodłączną cechą finansowania działań w ten sposób jest wykorzystanie Internetu oraz powiązanych technologii informacyjnych (mediów społecznościowych, poczty elektronicznej, itp.).

Crowdfunding a zbiórki publiczne

Crowdfundingu nie można utożsamiać ze zbiórkami publicznymi, ponieważ w przypadku tych ostatnich darczyńcy składający się na ufundowanie jakiegoś celu nie otrzymują niczego w zamian poza satysfakcją wynikającą z możliwości pomocy jakiejś osobie czy organizacji. Zbiórki publiczne nie są organizowane dla osiągnięcia zysku przez organizatora zbiórki.

Crowdfunding natomiast zawsze wiąże się ze świadczeniem zwrotnym, czyli swoistym wynagrodzeniem osób wpłacających na ufundowanie danego celu. Innymi słowy, crowdfunding nie ma charakteru działalności charytatywnej, ponieważ osoby wpłacające są nagradzane za swoje wpłaty, zwykle w postaci gotowego produktu czy jakiejś usługi. Crowdfunding może być przy tym sposobem finansowania, który wzmocni szansę długoterminowego osiągania zysków z realizowanego projektu.

Rodzaje crowdfundingu

Należy zasadniczo wyróżnić dwa rodzaje crowdfundingu, tj. produktowy oraz udziałowy. Pierwszy polega na dostarczeniu wpłacającym gotowego produktu finalnego (lub usługi) w zamian za osiągnięcie zakładanych celów finansowych w momencie zakończenia zbierania funduszy. Crowdfunding udziałowy wiąże się zaś z oferowaniem wpłacającym udziałów w przedsięwzięciu biznesowym czy inwestycji i co za tym idzie, oferowaniem im osiągania długoterminowych zysków z tytułu posiadanych udziałów (na wzór dywidend dla osób partycypujących w spółkach).

Cele crowdfundingu – rodzaje projektów

W przypadku crowdfundingu należy pisać o istotnym zróżnicowaniu celów, na które osoba może zbierać środki finansowe od danej społeczności. Wyróżnia się tutaj przedsięwzięcia biznesowe, społeczne, naukowe, jak i kulturalne. Najważniejszą cechą każdego z nich jest ułatwienie pokonania danej osobie, przedsiębiorstwu lub innej organizacji istniejących barier kapitałowych, na przykład wynikających z trudności uzyskania kredytu bankowego. Crowdfunding jest także ważną metodą finansowania wejścia na rynek przez nowo powstałe podmioty, określane jako tzw. start-upy.

Skomentuj:
Komentarz
Name
Email