Dywersyfikacja - złota zasada inwestowania!

Dywersyfikacja – złota zasada inwestowania!

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego jest jedną z powszechnie uznawanych podstawowych zasad udanych inwestycji. Metoda ta, w skrócie, polega na dzieleniu oszczędności pomiędzy różne rodzaje opcji inwestycyjnych i polega na dywersyfikacji składu portfela inwestycyjnego w celu zmniejszenia ryzyka spadku wartości całej inwestycji.Dewizą przedsiębiorców realizujących tę zasadę mogą być słowa jednego z najbardziej szanowanych inwestorów, Warrena Buffetta, “Nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka”. Sprawa wygląda dość prozaicznie, gdy wszystkie środki zostałyby zainwestowane w jeden składnik aktywów, spadek ich wartości mógłby być bardzo wyraźny i spowodować spadek wartości wszystkich aktywów, natomiast w sytuacji odwrotnej, tj. gdy środki są rozproszone na kilka podmiotów, poniesienie straty na jednym instrumencie finansowym zwykle nie powoduje znacznego pogorszenia całego portfela inwestycyjnego i nie oznacza zmiany jego rentowności. Należy zatem podkreślić, że z jednej strony dywersyfikacja może zmniejszyć prawdopodobieństwo globalnej straty na posiadanych papierach wartościowych, choć z drugiej strony nie można ukryć, że większe bezpieczeństwo inwestycyjne oznacza również prawdopodobieństwo niższej rentowności.

Tego typu metody kojarzone są zazwyczaj z inwestowaniem na giełdzie, ale obecnie mądrym i opłacalnym pomysłem jest przejmowanie wszelkiego rodzaju nowo powstających, choć potencjalnych firm i start-upów. Prawdopodobnie zastanawiasz się, jak znaleźć najbardziej odpowiednie możliwości inwestycyjne i czy lepiej jest kupić firmy reprezentujące różne branże lub skupić się na jednej dziedzinie wiedzy. Inwestowanie w firmy z różnych sektorów pomoże zneutralizować straty w przypadku kryzysu dotykającego tylko daną gałąź gospodarki lub sektor. Inne podmioty mogą w tym czasie działać doskonale normalnie. Podobnie mechanizm ten będzie działał w przypadku przedsiębiorstw działających na różnych rynkach, w zależności od ich zasięgu geograficznego. Ponadto z tej wiedzy skorzystają nie tylko osoby chcące wydać swoje aktywa, ale także właściciele przedsiębiorstw, którzy chcą wiedzieć, jak znaleźć inwestorów. Kupowanie przedsiębiorstw z jednego sektora, w ideale tego, który znamy, pozwala nam ocenić ich perspektywę, a dystrybucja środków na wiele firm zwiększa prawdopodobieństwo dużych zysków, ale w tym przypadku warto skorzystać z usług firm inwestycyjnych. Dobrym rozwiązaniem jest również poszukiwanie doświadczonego partnera biznesowego.

Skomentuj:
Komentarz
Name
Email