1. Czy przeglądanie oferty w serwisie jest bezpłatne?

Korzystanie z naszego serwisu, zarówno przeglądanie opublikowanych ofert jak i dostęp do danych kontaktowych, to usługi bezpłatne dla wszystkich użytkowników.

2. Ile kosztuje publikacja oferty?

W chwili obecnej bezpłatne jest również publikowanie oferty. Może to jednak ulec modyfikacji w przypadku wprowadzenia zmiany regulaminu i cennika.

3. Jakie są procedury przy publikacji oferty?

Chcecie Państwo zamieścić w naszym serwisie swoją ofertę? Będzie ona publikowana od razu po jej dodaniu. Jednak w późniejszym czasie zamieszczane oferty są wyrywkowo weryfikowane pod względem treści, a także zgodności z tematyką i Regulaminem serwisu. W przypadku, gdy zamieszczona oferta nie spełni wymienionych wyżej warunków, na Państwa adres e-mailowy zostaje wysłana wiadomość, że zamieszczoną przez Państwo ofertę należy zmodyfikować, ewentualnie skontaktować się w tej sprawie z Operatorem.

4. Dlaczego oferta nie zostaje opublikowana?

O każdej pomyślnej operacji publikacji oferty system informuje automatycznym e-mailem. Jeśli zredagowali Państwo ofertę, lecz nie ukazała się ona w naszym serwisie ani nie otrzymaliście Państwo wspomnianego e-maila, jest możliwe, że:

 • Państwa oferta nie była zgodna z przepisami prawa,

 • Wystąpiła niezgodność Państwa oferty z Regulaminem naszego serwisu,

 • Państwa oferta nie jest zgodna z tematyką naszego serwisu, który dotyczy inwestycji kapitałowych, tj. sprzedaży lub zakupu firmy, nieruchomości komercyjnej, poszukiwania inwestora, wspólnika,

 • W Waszej ofercie podaliście Państwo nieprawidłowe dane kontaktowe,

 • Treść Państwa oferty była zbyt lakoniczna, nie dostarczyła odpowiedniej ilości danych, koniecznych do oceny wartości oferty, być może była zredagowana niestarannie lub nie napisaliście Państwo o swoich oczekiwaniach względem nabywcy,

 • Wasza oferta była niezgodna z Regulaminem serwisu i zostaliście Państwo zablokowani.

5. Jakie są cechy poprawnie zredagowanej oferty?

Poprawnie zredagowaną ofertę powinno charakteryzować kilka cech:

 1. Powinna być przede wszystkim zredagowana starannie,

 2. Powinna zawierać najważniejsze informacje i parametry, których oczekuje czytelnik na temat:

 • Przedmiotu oferty,

 • Kwoty (wartość inwestycji, jej cena, gotowość inwestycyjna itp.).

Pomocą w tworzeniu poprawnej oferty mogą być pytania zawarte w formularzach podczas tworzenia oferty. W Państwa ofercie powinny się znaleźć informacje na temat:

 • Pozycji danej marki na rynku, jej rozpoznawalności,

 • Dotychczasowych osiągnięć,

 • Ogólnych informacji na temat doświadczenia składającego ofertę,

 • Kilku wybranych informacji finansowych (projektowanych lub historycznych),

 • Cech charakterystycznych firmy wyróżniających ją na rynku.

Nim przystąpicie Państwo do redagowania Waszej oferty, warto przejrzeć kilka podobnych zamieszczonych w naszym serwisie. O sukcesie Waszej oferty decyduje w dużym stopniu sposób jej sformułowania – im precyzyjniej i staranniej będzie ona zredagowana, tym większe prawdopodobieństwo, iż znajdą się osobą nią zainteresowane.

6. Jakie informacje zamieszczone w ofercie, zwracają uwagę inwestorów?

Redagując ofertę warto mieć na uwadze preferencje potencjalnych inwestorów przeglądających oferty. Dlatego trzeba zastanowić się, jakie informacje zawarte w ofercie przyciągną i zainteresują inwestorów. Nie jest to łatwe, bo każdy inwestor zwraca uwagę na inne dane. Przede wszystkim informacje podawane w ofercie muszą być prawdziwe i pewne. W innym przypadku twórca kłamliwej oferty ośmieszy się i na pewno nie zyska klientów.

7. Jak zapewnić bezpieczeństwo zamieszczanych danych i jaki jest sposób na nieumieszczanie ich w serwis

Zamieszczając w ofercie swoje dane musicie Państwo dbać o ich bezpieczeństwo – będą one widoczne dla wszystkich. Dlatego zwracamy Państwa uwagę na ostrożność. Jeśli nie będziecie Państwo chcieli ujawniać swoich danych, możecie skontaktować się z operatorem serwisu, aby Państwa oferta ukazała się pod naszym szyldem. Indywidualny zakres i warunki współpracy w tej kwestii ustalimy wspólnie. Przejdź do działu kontakt.

8. Co oznacza "oferta obsługiwana przez"?

Sformułowanie w danych kontaktowych „oferta obsługiwana przez” oznacza, że dalsze informacje o ofercie będą udostępniane przez podmiot obsługujący ofertę, wynajęty przez oferenta (np. brokera, doradcę, bank, pośrednika nieruchomości itp.). Takie postępowanie zapewnia oferentowi anonimowość, komfort oraz odciąża od konieczności kontaktowania się z wszystkimi zainteresowanymi.

9. Co zrobić w razie dodatkowych pytań i wątpliwości?

W przypadku jakichkolwiek niejasności zachęcamy do kontaktowania się z nami. Odpowiadamy na wszystkie pytania. W celu zadania pytania należy użyć formularza z menu „kontakt”. Postaramy się odpowiedzieć w miarę szybko.

10. Akceptacja Regulaminu

Podstawowym warunkiem umożliwiającym rejestrację i korzystanie z wszystkich funkcjonalności i udostępnionych w portalu informacji jest akceptacja Regulaminu.