Jak nie dać się oszukać inwestorowi?

Jak nie dać się oszukać inwestorowi?

Etap pierwszy: zabezpieczenie przed utratą (kradzieżą) pomysłu/innowacji

Przed jakimikolwiek działaniami i decyzjami, gdzie zainwestować należy sprawdzić inwestora. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego nic nie kosztuje, podobnie jak weryfikacja stanu finansów wielu inwestorów publikujących swoje roczne sprawozdania. Serwis inwestorów może być także przydatnym źródłem informacji.

W każdych rozmowach biznesowych należy stosować w pierwszej kolejności umowę o zachowaniu poufności, czyli NDA (Non-Disclosure Agrement). Pierwsze spotkanie z inwestorem i omówienie pomysłu biznesowego nie może stwarzać ryzyka, że inwestor przejmie pomysł klienta i przedstawi go na przykład innemu menedżerowi, większej firmie czy osobie znajomej. Kradzieże pomysłów wcale nie są rzadkie i należy się przed nimi chronić, konsultując treści umowy NDA z prawnikiem.

Etap drugi: zabezpieczenie finansowe

W ramach zabezpieczenia finansowego właściciel firmy do inwestycji nie powinien płacić inwestorowi żadnych zaliczek z góry, ani za przygotowanie, ani za uruchomienie umowy. Uczciwy inwestor powinien zgodzić się na doliczenie kosztów wstępnych do pierwszej transzy kredytu lub do ustalonej w umowie końcowej wartości inwestycji. Klient powinien jednak pamiętać, że inwestor o ugruntowanej pozycji może wymagać wkładu własnego określonej wysokości – zwykle 10-20%.

Etap trzeci: sformułowanie term-sheet

Term-sheet to ma postać dokumentu, w którym klient i inwestor formułują najważniejsze warunki biznesowe wzajemnej współpracy. Warunki te ściśle dotyczą transakcji handlowych i wejścia inwestora do firmy, a także późniejszego położenia prawno-organizacyjnego spółki po dokonaniu transakcji. W dokumencie tym nie są pomijane również zasady wyjścia inwestora z przedsięwzięcia biznesowego, w tym sposoby zabezpieczenia interesów zarówno klienta, jak i podmiotu inwestującego.

Etap czwarty: współpraca z brokerem inwestycyjnym

 Aby nie zostać oszukanym przez inwestora, klient powinien podjąć współpracę z brokerem inwestycyjnym, czyli doradcą inwestycyjnym. Osoba taka dysponuje dużą wiedzą, jak i w co inwestować, a także jak zawierać umowy inwestycyjne, w tym zarówno umowy przedwstępne, jak i umowy końcowe z inwestorem. Gwarantuje przedsiębiorstwu ponadto bezpieczeństwo transakcji z inwestorem z racji i pewność, że będzie działał na korzyść swojego klienta. Dzieje się tak, ponieważ doradca inwestycyjny musi mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jest to ważne przy decydowaniu, jak znaleźć inwestora.

Etap piąty: podpisanie umowy inwestycyjnej 

Przyjęcie umowy inwestycyjnej jest warunkiem zawiązania współpracy klienta z inwestorem. Inwestor ma już za sobą zazwyczaj wiele takich umów i jest w stanie wynegocjować korzystne dla siebie warunki. Przy sporządzaniu i weryfikacji treści umowy inwestycyjnej klient zawsze powinien skorzystać z pomocy prawnej, w tym zarówno doradcy inwestycyjnego, brokera ubezpieczeniowego, czy kancelarii prawnej.

Skomentuj:
Komentarz
Name
Email