Jak podpisać uczciwą umowę z inwestorem?

Jak podpisać uczciwą umowę z inwestorem?

Weryfikacja prawna umowy przede wszystkim

W odpowiedzi na pytanie, jak znaleźć inwestora należy uwydatnić istotne znaczenie wyboru takiego partnera do rozmów biznesowych, który będzie gotowy podpisać uczciwą umowę dla obu stron. W pierwszej kolejności umowa taka powinna być wolna od wszelkich uchybień prawnych. Ważna jest w tym względzie weryfikacja pod kątem ewentualnych klauzul abuzywnych (niedozwolonych). W umowie nie mogą być zawarte przepisy naruszające prawo wolnej konkurencji, ani żadne przepisy o charakterze dyskryminacyjnym którąkolwiek ze stron umowy.

Inwestycyjny list intencyjny

Planując szanse inwestycyjne, warto podpisać z inwestorem inwestycyjny list intencyjny. Jest to formalne rozwiązanie w formie pisemnego dokumentu, w którym strony wyraźnie precyzują przedmiot transakcji, jak również kluczowe wyzwania w procesie negocjacyjnym między nimi. List wyraża dobre intencje inwestora i przedsiębiorstwa, a także może zawierać klauzule przyznania pozycji uprzywilejowanej lub wyłącznej danej stronie w negocjacjach. Zawiera potwierdzenie ochrony informacji niejawnych. Jest to interesujące rozwiązanie, które wzmacnia uczciwość negocjacji i ogranicza ryzyko późniejszego „wystawienia” partnera i przerwania negocjacji bez jakiegokolwiek uzasadnienia.

Sprecyzowanie warunków finansowych częścią uczciwej umowy

Uczciwa umowa z inwestorem jest uzależniona od precyzyjnej kalkulacji spraw finansowych i rzetelnego omówienia tych spraw między partnerami biznesowymi. Warunkiem koniecznym jest dokładna wycena, po której inwestor zamierza objąć akcje czy udziały w spółce. Za równie istotne należy uznać rozbicie procesu finansowania na poszczególne etapy w czasie. Należy też ustalić zakres władzy nowego inwestora w organach przedstawicielskich spółki. Finansowanie inwestycji musi uwzględniać dokładne określenie procentowych udziałów inwestora w przedsięwzięciu.

Współpraca z doradcą inwestycyjnym

 Wygodnym rozwiązaniem dla osoby poszukującej inwestora może być podjęcie współpracy z doradcą inwestycyjnym. Jest to jeden z zawodów regulowanych na polskim rynku usług finansowych. Doradca może zostać także w myśl przepisów prawnych wspólnikiem w spółce partnerskiej. Firma, która szuka wspólnika, może więc uzyskać cenną pomoc od doradcy, która może okazać się nieoceniona przy ocenie atrakcyjności ewentualnej współpracy spółki z konkretnym inwestorem. Doradca musi uwzględniać przy tym słuszne interesy zleceniodawców i podejmować zadania w granicach obowiązującego prawa. Współpraca z doradcą to sposób na uniknięcie kłopotów, jakie mogą wyniknąć na przykład z racji nierzetelnych działań inwestorów.

W ramach prewencji klient dysponujący innowacyjnym pomysłem powinien również sprawdzić adresy instytucji publicznych nadzorujących rynek finansowy. Należy być gotowym na przykład do zgłoszenia nieuczciwego inwestora, łamiącego dodatkowo prawo. Serwisy inwestycyjne oraz serwisy inwestorów mogą być wstępną bazą przy ocenie rzetelności inwestora.

Skomentuj:
Komentarz
Name
Email