Jak przekształcić pomysł na biznes w firmę?

Jak przekształcić pomysł na biznes w firmę?

Wybór formy działalności gospodarczej

Prowadzenie biznesu nieodłącznie wiąże się z wyborem preferowanej przez przedsiębiorcę formy działalności gospodarczej. Zainwestowany kapitał powinien być bowiem wykorzystany do legalnych działań gospodarczych. Obecnie w Polsce można założyć firmę w następujących formach organizacyjnych:

  • jednoosobowej działalności gospodarczej (tzw. samozatrudnienia);
  • spółki cywilnej;
  • spółek handlowych, z rozróżnieniem spółek kapitałowych (tj. spółki akcyjnej bądź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółek osobowych (tj. spółki partnerskiej, jawnej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej. Spółki handlowe są jednak niejako zarezerwowane dla dużych przedsiębiorstw, które cechuje wysoka wartość początkowego kapitału do zainwestowania.

Przedmiot i skala działalności gospodarczej

Pomysł na biznes powinien być przekształcony w konkretne działania na danym rynku. To z kolei jest możliwe dzięki sprecyzowaniu przedmiotu i skali działalności gospodarczej. Przedmiot działalności można ustalić stosując wyszukiwarkę kodów w Polskiej Klasyfikacji Działalności, co jest użyteczne także w późniejszej ewidencji działalności gospodarczej.

Skala działalności przesądza natomiast o tym, czy lepszym rozwiązaniem będzie zainwestowanie kapitału w przedsiębiorstwo małe, średnie, czy też duże. Najwięcej podmiotów funkcjonuje jako małe przedsiębiorstwa, w tym mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające maksymalnie do 9 osób.

Procedura rejestracji działalności gospodarczej

Przekształcenie pomysłu biznesowego w firmę w Polsce wiąże się ponadto z dopełnieniem przez przedsiębiorcę obowiązków rejestracyjnych nowego podmiotu gospodarczego. Kolejne kroki wymagają:

  • złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • rejestracji firmy w urzędzie statystycznym dla celów REGON;
  • rejestracji firmy w urzędzie skarbowym na potrzeby podatkowe;
  • rejestracji firmy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
  • zgłoszenia firmy do Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu;
  • otwarcia firmowego rachunku bankowego, uzyskania pieczątki firmowej i logo oraz możliwego założenia firmowej strony internetowej.

Wybór formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania ma szczególne znaczenie przy przekształceniu pomysłu w biznes. Przedsiębiorca może rozliczać swoje dochody według zasad ogólnych oraz stawek 17,75% (przy dochodzie do 85 528 zł) lub 32% (powyżej tego dochodu). Od 2020 roku będzie obowiązywało zmniejszenie pierwszej stawki z 17,75% do 17%. Zamiast zasad ogólnych rozliczania podatku dochodowego, przedsiębiorca może wybrać formę liniową takiego podatku i stawkę 19%.

Przy prowadzeniu biznesu na mniejszą skalę oraz ograniczeniu przedmiotu działalności gospodarczej istnieją alternatywne formy opodatkowania. Pierwszą jest karta podatkowa, w której podatek jest ustalany kwotowo niezależnie od wysokości dochodu podatnika. Inną formą rozliczania podatków z prowadzenia biznesu może być ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który uwzględnia podatek od przychodu a nie od dochodu, co dotyczy niektórych działalności, jak choćby wolnych zawodów, robót budowlanych, niektórych usług niematerialnych, itp.).

Skomentuj:
Komentarz
Name
Email