Jak przygotować firmę do sprzedaży?

Jak przygotować firmę do sprzedaży?

Decydując się na sprzedaż firmy, przedsiębiorca powinien pamiętać, że potencjalni nabywcy, niezależnie od tego, czy są inwestorami, którzy planują kontynuować działalność firmy, czy też przedsiębiorcy zamierzający nabyć firmę w innych celach, będą skrupulatnie analizować jej działalność i otoczenie rynkowe. Dlatego też właściciele powinni przygotować zarówno siebie, jak i firmę do takiego procesu. Im lepiej firma jest przygotowana do sprzedaży, tym lepszy efekt końcowy osiągnie jej udziałowiec. Przygotowanie spółki do sprzedaży może jednak wymagać kilku przekształceń organizacyjnych oraz zmian formalno-prawnych. Jakiego rodzaju zmiany są wymagane? Wkrótce dowiesz się wszystkiego.

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

W przypadku danych finansowych, zainteresowanie inwestorów będzie koncentrować się na przychodach, rentowności i strukturze finansowania. Inwestorzy preferują firmy, których sprzedaż rośnie i towarzyszy jej poprawa, a przynajmniej utrzymanie poziomu rentowności. Ponieważ każda branża jest unikalna, trudno mówić o konkretnych, obiektywnych liczbach oddzielających firmy atrakcyjne od mniej atrakcyjnych. Warto jednak pamiętać, że inwestorzy postrzegają wyniki firmy na tle innych firm z tej branży. Im lepsze wyniki w porównaniu z konkurencją, tym bardziej atrakcyjna jest firma w oczach inwestorów. Dla potencjalnych nabywców ważny jest również sposób finansowania rozwoju biznesu, tj. czy struktura zadłużenia i aktywów odpowiada potrzebom firmy. Kupujący będą sprawdzać, czy kapitał zewnętrzny jest efektywnie wykorzystywany. Firma nadmiernie zadłużona nie posiada, z punktu widzenia właściciela, dużego potencjału transakcyjnego, gdyż jej wycena rynkowa będzie zawsze dostosowana do poziomu zadłużenia.

Stan nieruchomości i majątku ruchomego przedsiębiorstwa

Oprócz wyników, ocena finansowa spółki obejmuje również wszystkie przypisane do niej aktywa, a mianowicie: nieruchomości, sprzęt i środki transportu. Dlatego przed sprzedażą warto zadbać o ich stan i przeprowadzić ewentualne naprawy i remonty, gdyż może to mieć bardzo korzystny wpływ na wartość finansową przedsiębiorstwa.

Realizacja procedur

Wprowadzenie kompleksowego podejścia do wszystkich procesów jest niezbędne w każdej firmie. Zmierzyć wszystko, co możliwe, wprowadzić KPI, spisać procedury i zautomatyzować jak najwięcej zadań. Im mniej jesteśmy zależni od ludzi, a bardziej od systemu, tym łatwiej będzie zarządzać firmą i wdrożyć nowego właściciela. Jest to jeden z elementów prowadzących do tworzenia wartości.

Forma prawna

Przed sprzedażą spółka musi zostać przekształcona na podmiot posiadający status prawny. Mówiąc prościej, spółka powinna zostać utworzona lub przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Sama spółka może być już sprzedana. Jeśli mówimy o przedsiębiorstwie lub spółce cywilnej, możemy sprzedać ją jako spółkę lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ale to stwarza duże pole do nadużyć.

Skomentuj:
Komentarz
Name
Email