Jakie cechy powinien mieć start-up, aby odnieść sukces?

Jakie cechy powinien mieć start-up, aby odnieść sukces?

Innowacja podstawą start-upu

Start-up to przedsięwzięcie innowacyjne. Nie ma tutaj miejsca na kopiowanie utartych schematów, produktów, czy rozwiązań strategicznych przyjętych w firmach istniejących już na rynku. Aby przyciągnąć inwestora, założyciel start-upu powinien przedstawić swój produkt lub usługę jako innowacyjną. Nowatorskie podejście może dodatkowo sprowadzać się do innowacji procesowej, organizacyjnej, technologicznej lub marketingowej. Liczy się, gdzie zainwestować, jak założyć firmę do inwestycji i jak znaleźć inwestora do finansowania innowacji.

Strategia unikania podstawowych błędów

Dobry start-up to podmiot, który unika podstawowych błędów prowadzenia tego typu działalności. Błędy w działaniu start-upu dotyczą kopiowania rozwiązań od innych firm, braku biznesplanu, zajęcia się działaniami promocyjnymi zamiast istotą danego projektu, czy pominięcia strategicznej analizy rynku, na którym zamierza konkurować nowo powstały podmiot. Inne błędy to unikanie wszelkiego ryzyka biznesowego, brak otwartości w poszukiwaniu inwestorów, brak warunków do pracy zespołowej, a także brak gotowości do aktualizowania pomysłu biznesowego w zależności od rozmów czy spotkań z ekspertami.

Segmentacja rynku jako warunek konieczny do sukcesu start-upu

Produkt czy usługa wytworzone dzięki pracy start-upu mają zaspokajać pewne specyficzne potrzeby, a niekiedy tworzyć nowe potrzeby. Niezbędnym procesem jest więc tutaj segmentacja rynku i związane z tym określenie segmentów klientów na rynku. Segmentacja rynku pozwala lepiej dotrzeć do precyzyjnie zidentyfikowanych grup nabywców innowacyjnego produktu czy usługi. Odbiorców należy wyróżnić ze względu na segmentację geograficzną (miejsce zamieszkania), demograficzną (cechy psychofizyczne), jak i behawioralną (analiza zachowań zakupowych). Segmentacja jest ważna też dla przyszłych inwestorów, których osoba może szukać w serwisie inwestorów.

Nowoczesne metody zarządzania

Sukces każdego start-upu zależy również od przyjęcia nowoczesnych metod zarządzania. Teoria zarządzania i praktyka biznesowa pokazały użyteczność różnych metod. Jedną z nich jest model biznesowy Canvas, który pozwala skupić wysiłki biznesowe wokół 9 głównych obszarów, tj. kluczowych partnerów, działań, zasobów, segmentów klientów, relacji z klientami, propozycji wartości, kanałów dystrybucji, struktury kosztów oraz struktury przychodów.

Łatwość adaptacji do zmian wyznacznikiem siły start-upu

Kluczową cechą dobrego start-upu jest łatwość w dostosowaniu się do zmian w otoczeniu. Zmiany te dotyczą zarówno rynku pracy, działań konkurentów, zachowań klientów, czy makroekonomicznych zmian w gospodarce narodowej.

Skomentuj:
Komentarz
Name
Email