Jakie potencjalne kłopoty czekają na poszukujących kapitału w Polsce?

Jakie potencjalne kłopoty czekają na poszukujących kapitału w Polsce?

Ograniczenia związane z dostępem do kredytów

W warunkach po kryzysie finansowym z 2008 roku banki na świecie, w tym także w Polsce, wzmocniły zakres różnego rodzaju restrykcji oraz wymogów przy udzielaniu kredytów podmiotom gospodarczym. Coraz częściej wymagany jest na przykład stosunkowo wysoki wkład własny na dane przedsięwzięcie gospodarcze, nierzadko sięgając do 20% jej wartości. Nowo powstającym firmom trudno jest spełnić takie wymagania, ponieważ mają one problem z uzyskaniem pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Przy poniesieniu przez firmę 5% straty w poprzednim roku podatkowym banki zwykle odmawiają zdolności kredytowej.

Ograniczenia związane z instytucjami otoczenia biznesu

Ważną grupę barier finansowych w Polsce stanowią bariery odnoszące się do słabości instytucji otoczenia biznesu. Przeciętny przedsiębiorca nie zdaje sobie sprawy z szansy znalezienia pomocy w ośrodkach przedsiębiorczości, ośrodkach innowacji, czy innych instytucjach mogących potencjalnie pomóc mu w zdobyciu kapitału. Zbyt słabo popularyzowana jest działalność takich instytucji, jak akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii, czy regionalnych funduszy pożyczkowych. Wzbogacenie oferty tych instytucji, a zwłaszcza większe popularyzowanie działań tych instytucji, to podstawowy postulat, aby wypełnić lukę między pomocą państwa a finansowaniem z sektora bankowego dla firm.

Alternatywne metody finansowania przedsięwzięć

Polska gospodarka w niedostatecznym stopniu w porównaniu do gospodarek zachodnioeuropejskich wykorzystała alternatywne metody finansowania biznesu. Chodzi tu zwłaszcza o leasing, faktoring, venture capital, franchising, czy forfaiting, które są alternatywami dla kredytu bankowego. Dla przykładu, w 2018 roku, przy szczególnie popularnym leasingu (zwłaszcza w sektorze MŚP) wartość rynku polskiego wyniosła 34,3 mld EUR, porównywalny wielkościowo rynek niemiecki osiągnął  141,2 mld EUR, a o 1/4 mniejszy od polskiego rynek brytyjski – 149,8 mld EUR (za: Leaseeurope). Przy faktoringu wartość rynku polskiego wahała się w ostatnich latach na poziomie 2,3%-2,5% wartości rynku unijnego, natomiast analogiczna wartość dla rynku niemieckiego i brytyjskiego wyniosła w tym czasie kolejno 14,21% i 25,6%. Dalszy rozwój alternatywnych wobec kredytu bankowego metod finansowania przedsięwzięć gospodarczych jest warunkiem niezbędnym do przezwyciężenia przez przedsiębiorców kłopotów przy poszukiwaniu kapitału w Polsce.

Bariery regulacyjne i otoczenia politycznego

Nowo wchodzące na rynek przedsiębiorstwa, w tym podmioty także zza granicy, muszą mierzyć się ze specyficznym klimatem inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Niestabilność otoczenia politycznego i wysoka podatność na istotne zmiany regulacyjne w gospodarce na skutek rosnącej ingerencji ustawodawcy, to bez wątpienia ograniczenie dla rozwoju biznesu. Dotyczy to zwłaszcza firm dążących do zaistnienia w strategicznych obszarach gospodarki.

Skomentuj:
Komentarz
Name
Email