Dewelopment projektów farm fotowoltaicznych

Dewelopment projektów farm fotowoltaicznych

Average Reviews

Czym jest pomysł / biznes i do kogo jest skierowany?

Jesteśmy firmą która zajmuję się dewelopmentem projektów pod farmy fotowoltaiczne. Posiadamy zespół handlowy pozyskujący grunty oraz dział projektowy zajmujący się ich weryfikacją przed podpisaniem umowy dzierżawy oraz obsłudze po podpisaniu umowy dzierżawy. Po zabezpieczeniu gruntu przez inwestora wpłatą wstępną realizujemy na danym gruncie projekt dla tego inwestora. Jesteśmy w stanie, pomóc później przy sprzedaży takiego projektu na czym można zarobić lub pomóc przy wybudowaniu takiej farmy i zakontraktowaniu tej energii elektrycznej w najbardziej optymalny sposób (umowa PPA, klaster energii itd.). Wówczas inwestor może czerpać zyski z farmy w sposób pasywny.

Podsumowując można zarabiać na "flipowaniu" na ziemi realizując projekty i je odsprzedawać bądź wybudować farmę i czerpać z niej korzyści pasywne.

W jaki sposób pomysł / biznes ma zarabiać?

Zorganizować można to na kilka sposobów:
1. 15 tysięcy złotych za każdą umowę dzierżawy + 5-10 tys złotych na raport środowiskowy jeśli jest konieczny później, do wniosku o warunki przyłączenia do operatora kaucja 30 tys zł, później 50 tys euro / MW płatne po warunkach przyłączenia i 15 tys euro / MW płatne po prawomocnym pozwoleniu na budowę to wszystko tworzone na spółce celowej której 100% udziałowcem jest inwestor
2. kwoty o połowę mniejsze inwestor ma 50% udziałów w spółce celowej i później taką spółkę sprzedajemy naszymi kanałami
ceny w jakich jesteśmy w stanie sprzedawać gotowe projekty to 90-100 tys euro / MW
Statystyka jest taka że 20% projektów otrzymuje przyzwoite warunki przyłączenia. Do spółki celowej możemy dać wstępnie 10 umów dzierżawy (od 1,5 ha - 20 ha) i wydewelopować je dla danego inwestora.
3. Jeśli inwestor wyraziłby taką wolę jesteśmy w stanie z tych projektów wybudować później farmy i zakontraktować energię elektryczną przez jedną ze spółek obrotu z którą mamy nawiązaną relacje, tak aby inwestor czerpał zysk pasywnie. Dobieramy spółkę obrotu w zależności od sposobu zakontraktowania energii elektrycznej.
Firma posiada grupę handlową, dział projektowy, nawiązane relacje biznesowe z inwestorami polskimi i zagranicznymi którzy odkupią projekty, nawiązane współprace ze spółkami obrotu.

Na jakim etapie pomysł / biznes jest obecnie?

Firma posiada grupę handlową, dział projektowy, nawiązane relacje biznesowe z inwestorami polskimi i zagranicznymi którzy odkupią projekty, nawiązane współprace ze spółkami obrotu.

Czego potrzebujesz?

Poszukuję inwestora który ma w posiadaniu około 1 - 1,5 mln złotych który chciałby powiększyć swój majątek lub który chciałby mieć zwrot na poziomie około 10% ze sprzedaży energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej. Rozważę również zakup udziałów w mojej spółce przez inwestora. Jeśli inwestor ma również jakąś propozycję biznesową zapraszam serdecznie do rozmów.

Kwota do zainwestowania

460 000,00 zł