Flipy na wyrobach jubilerskich – inwestycje od 20.000 zł

Flipy na wyrobach jubilerskich – inwestycje od 20.000 zł Claimed

Average Reviews

Czym jest pomysł / biznes i do kogo jest skierowany?

Bazując na doświadczeniu na rynku prawnym gdzie odzyskujemy dla naszych Klientów środki z chybionych inwestycji, np. GetBack, Statima czy niekorzystnych produktów finansowych, np. kredyty frankowe, polisolokaty zauważyliśmy, że jednym z ważniejszych elementów inwestycji dla naszych Klientów jest odpowiednie zabezpieczenie ulokowanego kapitału a także ponad przeciętne stopy zwrotu najlepiej w stosunkowo krótkim czasie przy jak najmiejszym zaangażowaniu czasu Inwestora.
Przyczyniło się to do wykorzystania najlepszych praktyk z rynku nieruchomości z usługi FLIPOWANIA i zaimplementowanie ich do mocno rozwijającego się rynku wyrobów jubilerskich.
Inwestycja skierowana jest do INWESTORÓW PASYWNYCH

W jaki sposób pomysł / biznes ma zarabiać?

Otworzyliśmy się na niemalże każdego Klienta szukającego bezpiecznej przystani dla inwestowanych środków. Współpracę z nami można rozpocząć już od 20.000 zł (dla niektórych inwestorów rozpoczęcie przygody z FLIPAMI na rynku nieruchomości jest nieosiagalne ze względu na wysoką kwotę wejścia a dla innych przedział 20 - 50 tys. zł to dobry poziom inwestycji, na którym mogą sprawdzić naszą efektywność przed wejściem we współpracę zasadniczą kwotą).
Całość procesu to tworzenie wyrobu jubilerskiego od podstaw - zakup diamentu, szlifowanie, certyfikacja w renomowanych laboratoriach gemmologicznych, oprawienie w metal szlachetny oraz znalezienie ostatecznego nabywcy.
Nasi Inwestorzy korzystają na fakcie przygotowania wyrobu jubilerskiego w cenie producenta oraz udziału w zysku ze sprzedaży. Całość procesu jest bezobsługowa dla naszego Inwestora a przedmiot inwestycji przez cały czas jest w posiadaniu Inwestora aż do momentu sprzedaży ostatecznemu nabywcy.
Na bazie przeprowadzonych już transakcji:
- średni czas inwestycji szacowany jest na 2-6 mcy
- uroczniona stopa zwrotu mieści się w przedziale 20 - 90%
- dajemy prawo do żądania przez Inwestora odkupienia wyrobu jubilerskiego z zyskiem 12% w skali roku

Na jakim etapie pomysł / biznes jest obecnie?

W obecny modelu działania prowadzone są już od lutego 2020 roku i zostało przeprowadzonych ponad 800 transakcji, które w transparentny sposób pokazują konkretne efekty i cechy tej inwestycji.
Od momentu zaakceptowania przygotowanego indywidualnego projektu oraz podpisania umowy do czasu dostarczenia gotowego wyrobu do rąk inwestora nie mija więcej niż 3 tyg i dopiero w momencie, posiadania przez inwestora zabezpieczenia, wpłacana jest zasadnicza kwota inwestycji.

Czego potrzebujesz?

Ofertę kierujemy do inwestorów pasywnych, którzy chcą zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny z założeniem ograniczenia ryzyka do minimum.
Dodatkowo poszukujemy również dystrybutorów na terenie całej Polski.

Kwota do zainwestowania

2 000 000,00 zł

Kategorie: