Inwestycja w fotowoltaikę, 8% rocznie

Inwestycja w fotowoltaikę, 8% rocznie Claimed

Average Reviews

Czym jest pomysł / biznes i do kogo jest skierowany?

Elektrowania fotowoltiaczna o mocy 300kWp

W jaki sposób pomysł / biznes ma zarabiać?

Sprzedaż energii do sieci elektroenergetycznej.

Na jakim etapie pomysł / biznes jest obecnie?

Zaawansowana faza koncepcyjna

Czego potrzebujesz?

900000zł finansowania na pokrycie kosztów budowy

Kwota do zainwestowania

300 000,00 zł