Projekt Obrót Kawą

Projekt Obrót Kawą

Average Reviews

Czym jest pomysł / biznes i do kogo jest skierowany?

Głównym założeniem projektu pt. Obrót Kawą Pergamino jest zakup kawy pergamino od rolników w okresie zbiorów (listopad-maj) i sprzedaż tej samej kawy do międzynarodowych korporacji skupujących kawę pergamino.

Działalność ta jest działalnością sezonową (listopad-maj/Chiapas, Meksyk) gdyż w niniejszym wariancie nie mówimy:
1) o przeróbce kawy pergamino na kawę zieloną i później kawę paloną;
2) o exporcie kawy zielonej czy palonej;
3) o sprzedaży kawy zielonej czy palonej pod własną marką;
4) o sprzedaży kawy w kawiarniach (filiżanka kawy);
5) o produkcji innych wyrobów na bazie ziarna kawy.

Te wszystkie inne warianty działalności są jak najbardziej możliwe do realizacji i są w moich planach związanych z rozwojem planowanej przeze mnie działalności związanej z branżą kawową. Jednak wszystkie te zakresy działalności wymagają większych nakładów finansowych związanych z ich wdrożeniem/uruchomieniem, przeprowadzeniem bardziej szczegółowego badania rynku i uruchomieniem specjalistycznych laboratoriów.
W szczególności w pierwszym zakresie w wyżej opisanych zakresach działalności jest uruchomienie linii produkcyjnej do procesu przeróbki kawy pergamino w kawę zieloną i później w kawę paloną (wymagana odpowiednia linia produkcyjna - zakup lub dzierżawa odpowiednich maszyn i urządzeń oraz magazynu); w drugim zakresie uruchomieniem odpowiednich linii produkcyjnych / laboratorium (zakup odpowiednich maszyn i urządzeń) do produkcji innych wyrobów na bazie ziarna kawy np. suplementów diety (kawa poza jej podstawowym zastosowaniem jako napój może być wykorzystywana np. w branży kosmetycznej, zdrowotnej a nawet medycznej wszystko zależy od procesu obróbki ziarna kawy).

W jaki sposób pomysł / biznes ma zarabiać?

Poniżej kalkulacja z obrotu kawą pergamino.

Kalkulacja średnich przychodów -/+ 20% z obrotu kawą pergamino (na jeden kontener - 360 worków po 57,5 kg) na podstawie danych ze zbiorów (grudzień 2020/maj2021).
Kalkulacja:
- kupno 360 worków $ 60 tys. USD
- sprzedaż 360 worków $ 67 tys. USD.
ROI brutto na jednym kontenerze: 11,6666% ($ 7 tys. USD)

Koszty:
- transport 360 worków $ 1500 USD
- pracownicy 4 osoby $ 1000 USD
- magazyn (tydzień) $ 500 USD
Razem: $ 3000 USD
Zysk netto na jednym kontenerze $ 4000 USD co stanowi 6,6666%.
W ciągu jednego miesiąca można obrócić te same pieniądze średnio 4 razy, zatem otrzymujemy ROI w granicach 26.6664%. Inwestując zatem $ 60 tysięcy USD miesięcznie średnio otrzymujemy zysk w kwocie $ 15 999 USD. W ciągu 6 miesięcy otrzymamy zysk w kwocie: $ 95 994 USD co stanowi 159.9984 % zainwestowanej kwoty $ 60 tys. USD.
Dla inwestora jestem w stanie 1/3 zysków z tego względu że 1/3 otrzymuje osoba która jest moim wspólnikiem tutaj na miejscu w Meksyku i przede wszystkim zapewnia prawidłową realizację projektu, 1/3 zysków zostawiam dla siebie. Zatem w obrocie kawa pergamino nasze udziały byłyby podzielone na trzy równe części.

Tygodniowo jestem wstanie obrócić 20 kontenerów kawy (inwestycja to 1 200 000 USD). W przypadku kiedy tygodniowo będę dostarczał do międzynarodowych korporacji skupujących kawę więcej niż 5 kontenerów cena jaką będą mi płacili za kawę wzrasta o 2,5% za kontener i w przypadku po wyżej 10 kontenerów na tydzień wzrasta o 5 % za kontener - taka politykę stosują większości korporacje skupujące kawę. W załączeniu dołączam też wideo na którym wraz z moim wspólnikiem zapraszamy do inwestycji w projekt kawowy. W samym tylko regionie El Triunfo Chiapas możemy współpracować z ponad 100 tys. drobnych producentów najwyższej jakości kawy. Kawy uprawianej po wyżej 1600 mnpm. Kawy organicznej.

Na jakim etapie pomysł / biznes jest obecnie?

Na samym jednak początku określonej powyżej drogi rozwoju chciałbym się skupić w pierwszym (ewentualnie też drugim i trzecim) roku działalności tylko i wyłącznie na obrocie kawa pergamino (kwestia czy będzie to jeden, dwa, trzy lata zależy w głównej mierze od inwestycji jaka pozyskam od inwestorów w pierwszym roku inwestycji (jej wysokość) a także czy inwestor będzie wchodził całościowo w projekt biznesowy czy tylko w pierwszy jej etap - obrót kawą pergamino).

Od strony organizacyjno-prawnej chciałbym tutaj zaznaczyć iż moim celem jest utworzenie Holdingu Kawowego lub Holdingu Kawowo-Kakaowego w ramach które to holdingu działać będą spółki córki, takie jak:
- spółka odpowiedzialna za obrót kawą pergamino
- spółka odpowiedzialna za export - import
- spółka odpowiedzialna za obróbkę kawy,
- spółka zarządzająca siecią kawiarni.

Czego potrzebujesz?

Inwestora/wspólnika, któremu mam do zaoferowania 1/3 naszych zysków.
Minimalna kwota inwestycji to 60 tyś USD / 236 076 PLN
Maksymalna kwota inwestycji to 1 200 000 USD / 4 721 520 PLN
Inwestorzy poszukiwani są do października, tak aby można było zacząć obrót kawą już w listopadzie i osiągnąć założone wyniki finansowe.

Kwota do zainwestowania

240 000,00 zł