sprzedam

sprzedam Claimed

Average Reviews

Czym jest pomysł / biznes i do kogo jest skierowany?

Moja firma zajmuje się profesjonalną utylizacja i transportem zawiesiny bentonitowej z mikrotunelingu i przewiertów sterowanych. Posiadamy wszystkie pozwolenia ochrony środowiska.

W jaki sposób pomysł / biznes ma zarabiać?

utylizacja

Na jakim etapie pomysł / biznes jest obecnie?

Działa i obsługuje klijentów

Czego potrzebujesz?

Sprzedac lub szukam inwestora w celu rozbudowy firmy

Kwota do zainwestowania

100 000,00 zł