Sprzedaż całości badań lub licencji na wyniki badań pod inwestycje w zakresie domu spokojnej starości.

Sprzedaż całości badań lub licencji na wyniki badań pod inwestycje w zakresie domu spokojnej starości. Claimed

Average Reviews

Czym jest pomysł / biznes i do kogo jest skierowany?

Oferujemy na sprzedaż gotowe badania w zakresie innowacyjnego produktu i procesu dotyczącego inwestycji w zakresie domu starców lub udzielimy licencji na wykorzystanie gotowych badań które zostały wykonane we współpracy z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na potrzeby realizacji inwestycji lub uzyskanie dotacji inwestycyjnych.

W jaki sposób pomysł / biznes ma zarabiać?

Dostępne opcje sprzedażowe obejmują: 1. Licencja na prawa do wyników badań. 2. Licencja na prawa do wyników badań wraz z udziałem w zyskach 3. Zakup gotowego rozwiązania inwestycyjnego wraz z pełną dokumentacją projektową.

Na jakim etapie pomysł / biznes jest obecnie?

Kompletna gotowa dokumentacja.

Czego potrzebujesz?

Poszukujemy osoby zainteresowanej wykorzystaniem pomysłu.

Kwota do zainwestowania

1,00 zł

Kategorie: