Najczęściej używane w biznesie słowa kluczowe i ich znaczenie

Najczęściej używane w biznesie słowa kluczowe i ich znaczenie

Dla niezainteresowanych brzmią nienaturalnie, dla autorów kodu języka biznesowego ich użycie jest idealne – słowa te usprawniają komunikację, tworzą aurę profesjonalizmu lub przynajmniej brzmią uniwersalnie. Wybraliśmy kilka takich słów, które regularnie się powtarzają i pojawiają się niemal w każdym komunikacie korporacyjnym, prezentacji czy oświadczeniu zarządu. Pytanie tylko, co one właściwie oznaczają.

B2B i B2C

Business-to-business (B2B), zwane również B-to-B, to forma transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami, np. pomiędzy producentem a hurtownikiem lub hurtownikiem a detalistą. Business-to-business odnosi się do biznesu, który jest prowadzony między firmami, a nie między firmą a indywidualnym konsumentem. B2C, z drugiej strony, oznacza relacje Biznes-klient.

Cold mailing i cold calling

Cold email lub cold call to przekaz marketingowy, wykorzystujący technologię poczty elektronicznej lub usług telefonicznych do prezentacji produktów lub usług potencjalnym klientom. Komunikacja ta najczęściej kierowana jest do odbiorców, z którymi wcześniej nie nawiązywano kontaktu lub którzy od dłuższego czasu nie otrzymywali żadnych wiadomości od danego podmiotu. Przekazywane komunikaty charakteryzują się personalizacją przekazu, a sama dystrybucja treści odbywa się w sposób zautomatyzowany z wykorzystaniem narzędzi marketingowych.

KPI

KPI, key performance indicators, czyli kluczowe wskaźniki efektywności, to wskaźniki finansowe i niefinansowe wykorzystywane jako miernik realizacji celów organizacji. KPI wspierają realizację celów operacyjnych i strategicznych firmy. Są one ważne dla budowania kultury organizacyjnej zorientowanej na wyniki, ponieważ dostarczają pracownikom obiektywnej informacji zwrotnej na temat ich pracy, kosztów i jakości. KPI są również narzędziem kontroli menedżerskiej, pozwalającym na szybkie podejmowanie decyzji, planowanie i priorytetyzację działań oraz reagowanie na pojawiające się problemy. Wspierają również procesy ciągłego doskonalenia i efektywnego wykorzystania posiadanych przez organizację zasobów.

CPC

CPC oznacza Cost Per Click i jest metodologią, którą strony internetowe wykorzystują do określenia średniej ilości kliknięć, które klient lub użytkownik wykorzystuje na konkretną reklamę. CPC jest również szeroko stosowaną metryką, którą reklamodawcy włączają do zarządzania budżetem kampanii i wydajności. Dlatego, gdy reklama dostaje 2 kliknięć, jeden kosztuje 0,40 dolarów, a drugi jest 0,20 dolarów, co daje 0,60 dolarów. Możesz podzielić swoje 0,60 $ przez 2 (całkowita liczba kliknięć), aby uzyskać średni CPC 0,30 $.

CTR

Skrót CTR pochodzi od słów Click Through Rate i w email marketingu oznacza współczynnik klikalności. Jest on wyrażany jako procent liczby unikalnych kliknięć w co najmniej jeden link w Twojej wiadomości, do liczby wszystkich wiadomości wysłanych w danej kampanii. Na przykład, jeśli wyślesz 1000 maili w kampanii i 250 osób kliknie w linki w Twoich wiadomościach, Twój CTR wyniesie 25%.

Skomentuj:
Komentarz
Name
Email