Aby widzieć dane kontaktowe ogłoszeniodawcy, musisz wnieść jednorazową opłatę rejestracyjną 4.99 PLN.

Kliknij tutaj, aby zarejestrować konto.

Data wystawienia: 15:41, 17.10.2019Numer ogłoszenia: 349

ROBOTY IDĄ NA GIEŁDĘ - Oferta inwestorska PIRXON SA.

Trzy Lipy, Gdańsk, Polska

Czym jest pomysł / biznes i do kogo jest skierowany?

ROBOTY IDĄ NA GIEŁDĘ - Oferta inwestorska PIRXON S.A. Termin, do którego subskrybenci mogą dokonywać zapisów na akcje: 24 października 2019r. KIM JESTEŚMY? Obszarem działalności PIRXON SA jest projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących RPA (Robotic Process Automation) oraz tworzenie specjalistycznego oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Zamiarem Emitenta jest również działalność na rynku rozszerzonej rzeczywistość (AR). Dzięki technologiom przyszłości optymalizujemy procesy w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Pracujemy dla polskich i zagranicznych marek, wspierając je w rozwoju i wzmacnianiu pozycji na rynku. Od 2004 roku zajmujemy się optymalizacją procesów naszych klientów. Wdrażamy autorskie rozwiązania oraz sprawdzone narzędzia globalnych dostawców. Jesteśmy liderami rynku zarówno jeśli chodzi o zarządzanie majątkiem trwałym, jak i ???? robotyzację procesów biznesowych. Z naszych usług korzystają polskie i zagraniczne firmy, a także liczne jednostki administracji publicznej. Przez ten czas spółka zbudowała pozycję lidera w branży, zdobywając uznanie ponad 800 klientów. Firma posiada autorskie systemy do zarządzania majątkiem trwałym oraz zarządzania należnościami i ryzykiem kredytowym. Specjalizuje się również we wdrażaniu robotów do optymalizacji procesów back office (ang. RPA ? Robotic Process Automation), tzw. cyfrowych pracowników ????. Sukces firmy i jej klientów codziennie buduje zespół kilkudziesięciu wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin. Programiści, wdrożeniowcy, specjaliści ds. RPA czy konsultanci stale doskonalą swoje kompetencje i podnoszą poziom wiedzy uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. Spółka prowadzi regularne prace badawczo-rozwojowe w zakresie Robotic Process Automation, a także Augmented Reality, budując platformę do projektowania aplikacji dla okularów rozszerzonej rzeczywistości.

W jaki sposób pomysł / biznes ma zarabiać?

Opis działalności Emitenta Emitent prowadzi działalność w sektorze rozwiązań IT dla firm prywatnych oraz instytucji z sektora publicznego, oferując kompleksowe usługi o charakterze projektowym w zakresie zarządzania aktywami przedsiębiorstwa oraz zrobotyzowanej automatyzacji procesów. Zamiarem Emitenta jest również rozpoczęcie działalności w zakresie rozszerzonej rzeczywistości. Działalność Emitenta prowadzona jest zatem w oparciu o trzy działy: a) zarzadzania aktywami przedsiębiorstwa (EAM), b) zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA), c) rozszerzonej rzeczywistości (AR). Pierwsze dwa wymienione działy są odpowiedzialne za podstawową działalność operacyjną Spółki, rozszerzona rzeczywistość ma istotne znaczenie dla rozwoju Spółki w przyszłości. a) Dział zarządzania aktywami przedsiębiorstwa Działalność w zakresie zarządzania aktywami przedsiębiorstwa stanowi główny filar działalności Spółki. Jest to jednocześnie najstarszy historycznie obszar działalności w Spółce, który rozwijał się od początku działalności przedsiębiorstwa. Emitent działa na rynku oprogramowania biznesowego służącego wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem, tzw. systemów EAM (ang. ?Enterprise asset management? ? zarzadzania aktywami przedsiębiorstwa). Systemy te pozwalają na gromadzenie i analizowanie danych związanych z zarządzaniem procesami przedsiębiorstwa. Oferta Spółki to kompleksowe systemy informatyczne, bazujące na technologii automatycznej identyfikacji, a także usługi doradztwa, wdrożenia i szkolenia z wykorzystania proponowanych przez firmę rozwiązań. Emitent dostarcza rozwiązania zarówno dla dużych jak i dla małych firm oraz instytucji publicznych. Oferta Spółki obejmuje następujące rozwiązania i aplikacje: - aplikacja SmartReactor ? program do skutecznego i rzetelnego realizowania polityki zarządzania należnościami w firmie, - aplikacja AssetsNinja ? kompletne rozwiązanie informatyczne do zarządzania majątkiem, prowadzenia jego ewidencji i inwentaryzacji, - rozwiązania sprzętowe, - aplikacje na zamówienie. Aplikacja SmartReactor pozwala skutecznie i rzetelnie realizować politykę zarządzania należnościami w firmie. Dzięki temu rozwiązaniu kontroling finansowy to nie tylko rozbudowany system raportów i statystyk, ale także automatyzacja procesów decyzyjnych w instytucji czy przedsiębiorstwie. Rozwiązanie jest dedykowane firmom, dla których ważna jest optymalizacji polityki należnościowej i zwiększenie efektywności zarządzania przepływami finansowymi. Program integruje się z popularnymi programami finansowo ? księgowymi ERP i CRM stosowanymi w przedsiębiorstwach. Obszary zarządzania należnościami wspomagane przez system SmartReactor: - ocena wiarygodności kontrahenta ? wywiad gospodarczy, - kontroling przedsprzedażowy, - monitoring płatności, - windykacja wewnętrzna, - windykacja zewnętrzna, postępowanie prawne, - ubezpieczanie należności, - programy lojalnościowe. Aplikacja AssetsNinja (dawniej STOCK) to rozwiązanie informatyczne do zarządzania majątkiem, prowadzenia jego ewidencji i inwentaryzacji. Jako rozbudowany system EAM AssetsNinja umożliwia efektywne zarządzanie majątkiem. Program wspiera procesy takie jak: ewidencja środków trwałych, wielościeżkowa amortyzacja środków trwałych, a także inwentaryzacja środków trwałych. System oferuje szerokie możliwości w zakresie zarządzania majątkiem trwałym. Program umożliwia kompleksową obsługę zleceń serwisowych oraz wypożyczeń, dzięki czemu możliwe jest śledzenie przebiegu eksploatacji i zakresu wykorzystania majątku. AssetsNinja posiada także funkcjonalności umożliwiające zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i częściami serwisowymi. Program umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz przedmiotów niskocennych. Pozwala także na wykonanie inwentaryzacji z wykorzystaniem kodów kreskowych oraz automatyczne generowanie dokumentów rozliczających inwentaryzację takich jak: arkusz spisu, wykaz różnic, podsumowanie inwentaryzacji. Wśród podstawowych funkcjonalności znajdują się też automatyczne tworzenie dokumentów obrotu majątkiem (OT, MT, PT, LT) na podstawie szablonów MS Word oraz ustalanie różnic inwentarzowych pomiędzy stanem ewidencyjnym, a elektronicznym spisem z natury. Każdy klient posiada dostęp do rozbudowanego systemu tworzenia raportów i zestawień z możliwością dostosowywania zawartości i wyglądu wydruków do potrzeb organizacji. Program następujące moduły: ewidencja majątku, zarządzanie majątkiem, inwentaryzacja oraz administrowanie systemem. Dodatkowo Emitent świadczy pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu wraz z materiałami eksploatacyjnymi do rozwiązań oferowanych przez Spółkę. W ofercie Emitenta znajduje się pakiet komplementarnych produktów, które w znaczny sposób pomogą zautomatyzować, a przede wszystkim usprawnić procesy zarządcze w organizacji lub przedsiębiorstwie. Oferta produktowa Spółki dotyczy: mini skanerów, kolektorów danych, drukarek etykiet oraz materiałów eksploatacyjnych. W ramach działu zarządzania aktywami przedsiębiorstwa Spółka świadczy również usługi w zakresie programowania aplikacji na zamówienie. Emitent tworzy systemy i aplikacje dedykowane, odpowiadające potrzebom klientów. Spółka wykorzystuje technologie z dziedziny informatyki, aby tworzone programy spełniały wymagania klientów. Każda realizacja jest poprzedzona wnikliwą analizą potrzeb klienta i stworzeniem projektu funkcjonalnego. Oferta Spółki obejmuje także proces wdrożenia rozwiązania. Emitent posiada doświadczenie w realizacji projektów unijnych, zarówno dla administracji publicznej jak i prywatnych przedsiębiorstw. Tworzy oprogramowanie wspomagające procesy wewnątrz organizacji jak i różnego rodzaju portale internetowe oraz aplikacje. Aplikacje na zamówienie pozwalają na optymalizację procesów biznesowych, oszczędność czasu i zasobów poprzez automatyzację procesów i eliminację uciążliwych czynności wśród klientów Spółki. B) Dział zrobotyzowanej automatyzacji procesów Robotyzacja procesów biznesowych (ang. ?Robotic Process Automation? - RPA) polega na wykorzystaniu oprogramowania, które naśladuje zachowanie człowieka wykonując rutynowe, powtarzalne zadania. Wdrożenie RPA pozwala optymalnie zalokować zasoby, kierując siły ludzkie do wykonywania bardziej twórczych i koordynacyjnych funkcji, a powtarzalne i czasochłonne zadania zostawiając robotom. Automatyzacja pozwala zwiększać produktywność, jednocześnie ograniczając złożoność procesów. Automatyzacja procesów biznesowych za pomocą narzędzi RPA polega na zastosowaniu inteligentnego oprogramowania do odwzorowania zadań wykonywanych przez ludzi i realizacji procesów w ramach różnych systemów. RPA to nieinwazyjne oprogramowanie, zbudowane ?nad? oprogramowaniem, z którego już korzysta przedsiębiorstwo. Program potrafi odczytywać oraz interpretować istniejące aplikacje do obsługi transakcji, operując danymi, wywołując odpowiedzi i komunikując się z innymi systemami elektronicznymi. Produkty spółki obejmują - Pirxon Robot - platforma ta to rozwiązanie informatyczne (zwane potocznie robotami lub botami), które może używać jednocześnie kilka dowolnych systemów informatycznych, innych aplikacji lub urządzeń z interfejsem graficznym i wykonywać dowolny proces oparty na danych i regułach; - Pirxon Commander - który jest częścią centralną Pirxon Robot pozwalającą na zarządzanie i nadzór na pracą wielu robotów. Proces biznesowy wdrożenia rozwiązania opartego o RPA trwa około 4 tygodni i został podzielony na poniższe etapy: 1. Identyfikacja problemu - zespół działań służący stwierdzeniu jakich rozwiązań potrzebuje dane przedsiębiorstwo lub dana jednostka. Przedstawiona część procesu wymaga przede wszystkim zdefiniowania i opisania problemu, z którym mierzy się przedsiębiorstwo oraz kompleksowej analizy potrzeb i wymagań docelowych użytkowników. W tym etapie stosuje się również analizę porównawczą, dla lepszego dopasowania poszczególnych funkcjonalności oferowanego systemu do rozwiązania istniejącego problemu. 2. Planowanie - obejmujące zarówno działania organizacyjne jak i analityczne ? zdefiniowanie i zaprezentowanie na diagramach procesu biznesowego oraz weryfikacja i badanie danych wejściowych. 3. Projektowanie rozwiązania - obejmujące modelowanie procesów biznesowych, szacowanie, projektowanie architektury systemu w oparciu o opracowane wcześniej analizy i scenariusze oraz modelowanie funkcjonalności programu. Dodatkowo etap ten obejmuje proces tworzenia pierwszych prototypów tworzonego rozwiązania. 4. Weryfikacja - część obejmująca testowanie zaprojektowanych rozwiązań oraz stworzonych prototypów przez klientów, w celu weryfikacji poziomu dopasowania projektu do ich wymagań. Efektem tego etapu jest informacja zwrotna przesłana do Spółki, dzięki której oferowane rozwiązanie ma podstawę do ulepszania. 5. Wykonanie i implementacja - etap dostosowania robotów oraz wdrażania rozwiązań. Realizacja procesu programowania odbywa się z zastosowaniem metod programowania umożlwiających efektywne rozwiązywanie problemów w zespole oraz stały monitoring nad postępami prac w projekcie. 6. Dopasowanie i serwis - po wdrożeniu ostatecznej wersji robota klient ma prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń, które podlegają weryfikacji przez Spółkę. Następnie podejmowane są działania mające na celu dopasowanie ostatecznej wersji narzędzia do wymagań klienta. Dodatkowo Spółka oferuje usługi serwisowe związane z wyprodukowanym systemem. W ramach działalności RPA Spółka obecnie wykorzystuje licencje zewnętrznych dostawców. Zamiarem Spółki jest budowa własnej technologii RPA oraz jej intensywny marketing sprzedażowy w Polsce, zatrudnienie osób do rozwoju technologii, realizacji zamówień oraz sprzedaży projektów w Polsce. Dostawcami oprogramowania RPA Spółki są UiPath oraz Softomotive. UiPath jest najpopularniejszą platformą Robotic Process Automation. Oprogramowanie firmy umożliwia szybkie projektowanie i wdrażanie robotów programowych (pracowników cyfrowych), które doskonale emulują i wykonują powtarzalne procesy, zwiększając wydajność biznesową, zapewniając zgodność i usprawniając obsługę klientów zarówno w operacjach typu back-office, jak i frontoffice. Firma UiPath w ostatniej rundzie finansowania pozyskała 568 milionów USD, a jej wartość rynkowa przekroczyła 7 mld USD. Pokazuje to jak duży potencjał tkwi (z perspektywy inwestorów) w zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych. Softomotive jest jednym z wiodących na świecie dostawców produktów i usług Robotic Process Automation, któremu zaufało ponad 7000 firm na całym świecie. Z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku automatyzacji oprogramowania, Softomotive oferuje niezawodne i skalowalne rozwiązania RPA, wypełniając lukę pomiędzy najlepszą w swojej klasie technologią i niezrównaną łatwością użytkowania. Firma cieszy się zaufaniem wiodących światowych organizacji, w tym Siemens, Vodafone, Xerox i IBM. C) Nowe rozwiązania z zakresu rozszerzonej rzeczywistości Spółka zamierza rozpocząć działalność w obszarze rozszerzonej rzeczywistości (ang. ?Augmented Reality?- AR). Rozszerzona rzeczywistość wzbogaca świat fizyczny o informacje cyfrowe. Aplikacje do rozszerzonej rzeczywistości są różnorodne. Z biegiem czasu AR ma odegrać kluczową rolę w różnych procesach produkcji i montażu. AR może być wykorzystywana w różnych obszarach nauki i biznesu: ? medycyna ? obrazowanie medyczne, lekarze mogą mieć dostęp do danych na temat struktury i czynności narządów wewnętrznych pacjenta; ? lotnictwo ? instrumenty pokładowe pokazują pilotom ważne dane na temat ukształtowania terenu, który widzą przed sobą; ? motoryzacja - wyświetlanie kluczowych informacji lub obrazów np. z komputera pokładowego, radia lub systemu nawigacji na przedniej szybie samochodu lub motocykla, dzięki czemu poprawia się bezpieczeństwo jazdy, gdyż kierowca nie musi odrywać wzroku od drogi; ? szkolenia ? AR zapewnia studentom niezbędne dane o specyficznych obiektach, nad którymi pracują; ? muzea ? wystawiony eksponat może być oznakowany informacjami takimi jak kontekst historyczny lub miejsce odkrycia artefaktu; ? marketing ? markery AR stosowane bywają w trakcie kampanii marketingowych. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków UE dotyczący rozszerzonej rzeczywistości. Przedmiotem projektu jest realizacja prac w zakresie opracowania technologii pozwalającej na szybkie i łatwe tworzenie nowych uniwersalnych aplikacji rzeczywistości rozszerzonej do zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, usług i biznesu. Planowane prace badawcze zmierzać będą do opracowania modelowego zestawu technologii pozwalających na zbudowanie platformy typu RAD (ang. rapid application development) dla technologii AR, czyli metodologii dającej użytkownikowi (twórcy aplikacji) duże możliwości szybkiego prototypownia i udostępniającej szeroki zestaw gotowych komponentów (np. kontrolek) realizujących kluczowe funkcje wynikowej aplikacji. Wartość całkowita projektu wynosi 1 890 502 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1 835 302 zł i obejmuje dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 388 477 Rynek systemów Enterprise Asset Management (EAM) Według raportu Future Market Insights do 2028 roku przewiduje się, że poprawa ROI przy pomocy rozwiązań EAM, powszechna penetracja technologii Internet of Things (IoT) oraz stopniowy wzrost inwestycji w oprogramowanie będą głównymi czynnikami napędzającymi wzrost rynku. Ameryka Północna i Europa odpowiadały łącznie za około 80,9% globalnego rynku oprogramowania typu EAM w 2016 roku. W następnych latach spodziewany jest duży wzrost udziału krajów azjatyckich oraz Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu i Afryki. W 2016 roku te dwa segmenty odpowiadały za 19,1% globalnego rynku oprogramowania EAM z oczekiwanym wzrostem do 23,1% w 2023 roku. CAGR krajów regionu azjatyckiego ma osiągnąć poziom 20,2% w badanym okresie.

Na jakim etapie pomysł / biznes jest obecnie?

Głównym źródłem przychodów Spółki w ciągu ostatnich 3 lat były systemy zarządzania aktywami, które w 2018 roku odpowiadały za blisko 80% skonsolidowanych przychodów. Sprzedaż rozwiązań RPA odpowiadała za 15% przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta. Natomiast pozostałe grupy sprzedażowe tj. głównie aplikacji na zamówienie oraz sprzedaż sprzętu IT odpowiadały za około 6% sprzedaży. Zamiarem Spółki jest sukcesywne zwiększania działalności z zakresu RPA. Wdrożenia z zakresu rozwiązań RPA stanowią ważny element przyjętej przez Zarząd strategii rozwoju. Spółka zakłada pozyskanie nowych kontraktów i zwiększenie procentowego oraz wartościowego udziału w przychodach Spółki. W ramach działalności Spółka prowadzi działania w obszarze rozwoju własnego systemu RPA oraz doskonalenia rozwiązania partnerów. Jeżeli chodzi o ogólne kierunki sprzedaży produktów i usług Pirxon S.A. to obecnie wyróżnić dwa główne sektory: publiczny oraz firmy prywatne. W ramach sektora publicznego największym klientem Spółki w ciągu ostatnich kilku lat są Urzędy Pracy. Emitent współpracuje m.in. z takimi markami jak: Philips, Play, Atlas, Grupa PKP, TF Kable, Raben, Agata Meble, Dentus Aegis Network, Sphinx Restauracje, Thermoplast, 3W Dystrybucja Budowlana. Ponadto Emitent znajduje klientów wśród sieci finansowo-bankowych, branży meblarskiej, ciepłowniczej, kosmetycznej, piwowarskiej i oświetleniowej. Emitent stara się realizować strategię rozwoju w zakresie zwiększenia udziału przychodów ze źródeł stałych. Działania w tym zakresie dywersyfikują źródła przychodów uniezależniając wynik Emitenta od płatności jednorazowych z tytułu realizacji rozwiązania. W roku 2018 udział płatności okresowych w przychodach wynosiła 47,0% PIRXON S.A. z roku na rok zwiększa liczbę klientów zarówno w działalności Zarządzania aktywami w przedsiębiorstwie, jak i automatyzacji procesów gospodarczych. Na koniec 2018 r. Spółka współpracowała z 752 klientami z całej Polski. Emitent realizuje 100% przychodów w Polsce. EAM oferuje korzyści, takie jak wyższa produktywność i zwrot z aktywów (ROA). Firmy coraz częściej w swoich budżetach uwzględniają budżety oprogramowania EAM do zarządzania swoimi zasobami. Kompleksowa kontrola aktywów przez firmy za pośrednictwem EAM może oferować wiele możliwości firmom planującym wejście na nowe rynki. Postęp technologiczny w rozwiązaniach EAM, taki jak jego integracja z urządzeniami mobilnymi, może stworzyć liczne możliwości ekspansji rynkowej. Globalny rynek oprogramowania dla firm typu EAM według został wyceniony na 1 072 mln USD w 2016 roku i oczekuje się jego wzrostu na poziomie CAGR 16,7%, by osiągnąć w 2023 roku 3 127 mln USD. Ameryka Północna była największym uczestnikiem globalnego rynku oprogramowania EAM z wartością 624 mln USD w 2016 roku i szacuje się, że osiągnie 1 655 mln USD do 2023 roku, a CAGR wyniesie 15,1% w okresie od 2017 roku do 2023 roku. Szacuje się, że kraje Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu i Afryki osiągną wartość 245 mln USD do 2023 roku z CAGR wynoszącym 19,5%. Oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa jest używane przede wszystkim przez przedsiębiorstwa z różnych branż, które są w dużym stopniu zależne od złożonych i kosztownych zasobów fizycznych. Oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa jest oferowane z opcjami wdrażania opartymi na rozwiązaniach lokalnych lub w chmurze. Rynek Robotic Process Automation (RPA) Rola technologii stale ewoluuje w coraz szybszym tempie. W ciągu ostatnich kilku dekad obserwowano różne fale postępu technologicznego, które znacząco wpłynęły na rozwój biznesu. Niewiele z tych technologii kurczy się, ponieważ firmy globalnie przekształcają się w dynamiczne środowisko cyfrowe. Oczekuje się jednak, że rynek RPA będzie ewoluować i wzrośnie w okresie prognozy. Nowoczesne oprogramowanie RPA wymaga szybkiego wdrożenia, wykonania i skalowania. Ułatwia pracownikom ludzkim ich codzienne i powtarzalne zadania, przetwarzając pracę znacznie szybciej, a następnie wydajniej. Globalny rynek RPA rozwija się w bardzo szybkim tempie. W 2021 roku wartość tego rynku ma wynieść ponad 1,7 mld dolarów ze skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) w okresie 2016-2021 na poziomie 43,6%. RPA poprawia i rozwija biznes, bezpieczeństwo danych i efektywność poprzez dostosowanie i interpretację istniejącej aplikacji do przetwarzania transakcji, wyzwalanie reakcji, manipulowanie danymi i komunikowanie się z innymi systemami cyfrowymi. Co więcej, jego zdolność do samouczenia się i samokorekty bez pomocy ludzkiej jest jednym z powodów, dlaczego warto wdrożyć technologie Robotic Process Automation. Technologie RPA mogą wyeliminować wysokie koszty poprzez automatyzację procesów, które były wykonywane ręcznie. W 2018 roku technologie Robotic Process Automation były najbardziej istotnym elementem w procesie budżetowania wydatków inwestycyjnych w porównaniu z innymi modnymi technologiami. Postęp w dziedzinie technologii spowodował, że przedsiębiorstwa podjęły nowe wyzwania, których celem jest poradzenie sobie ze zmieniającym się popytem i potrzebami rynku. W ostatnim czasie przyjęcie automatyzacji procesów biznesowych przyciągnęło uwagę wielu małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych organizacji. Jest to spowodowane zdolnością tej technologii, która zapewnia płynne działanie w celu konkurowania w świecie cyfrowym, oferując jednocześnie większą wydajność zasobów. Według danych organizacji IDG Poland 62% przedsiębiorstw zadeklarowało, że w roku 2018 zwiększy poziom budżetowania w celu rozwoju poziomu automatyzacji procesów. Organizacje na całym świecie stale poszukują sposobów identyfikowania procesów, które można zautomatyzować w celu przyspieszenia wzrostu wydajności. Rozwiązania RPA nie eliminują całkowicie potrzeby zarządzania procesami biznesowymi lub integracji aplikacji biznesowych, ale oferują środki do automatyzacji złożonych i kosztownych procesów. Wdrożenie technologii RPA w organizacji przyspiesza realizację zadania typu back-office i middle office. Ponadto ułatwia to realizowanie procesów w skomplikowanych systemach i umożliwia im płynną interakcję. Technologia ta umożliwia dodatkowo szybką transformację procesów centralnego zarządzania w celu zwiększenia elastyczności i wzrostu usług biznesowych. Rynek technologii rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality ? AR) Technologie AR i VR zostały pierwszy raz zaadaptowane na początku lat 90., ale technologie te w ostatnich latach dopiero zyskują na popularności. Wraz z rozwojem rynku rozszerzonej rzeczywistości i wirtualnej rzeczywistości liczba uczestników rynku jest ograniczona i rośnie z roku na rok. Ograniczona obecnie bariera wejścia zachęca nowe przedsięwzięcia na rynku AR i VR, a wiele dużych korporacji, takich jak Google, Microsoft, Facebook i wiele innych koncentruje się na kapitalizacji rynku poprzez swoje produkty i usługi. Chociaż istnieje wiele innych przedsiębiorstw, które pracują nad tymi technologiami, to nie osiągają one jeszcze globalnej ekspozycji. Rynek Augmented Reality i Virtual Reality został podzielony na segmenty takie jak technologia, tj. Technologie AR i VR, komponenty i branże użytkowników docelowych. Segment komponentów dzieli się dalej na czujniki i inne elementy półprzewodnikowe. Branża użytkowników docelowych obejmuje między innymi przemysł, edukację, medycynę, przemysł lotniczy i obronny, rozrywkę i handel detaliczny. Branża rozrywkowa znajduje największe zastosowanie na rynku rozszerzonej rzeczywistości i wirtualnej rzeczywistości. Pod względem geograficznym maksymalny wolumen sprzedaży w 2017 r. został wygenerowany na rynku rozszerzonej rzeczywistości w Ameryce Północnej. Całkowity wolumen sprzedaży w Ameryce Północnej, który wyniósł 1,5 miliona sztuk w 2017 roku, szacuje się na 2,5 miliona sztuk do końca 2018 roku i oczekuje się, że do 2025 roku osiągnie poziom 97,2 milionów sztuk w CAGR na poziomie 68,2% Najwyższe w 2017 r. przychody zostały wygenerowane również na rynku rozszerzonej rzeczywistości w Ameryce Północnej. Całkowity dochód wygenerowany w Ameryce Północnej, który wyniósł 1,38 miliarda USD w 2017 roku, szacuje się na 2,37 miliarda USD do końca 2018 roku, i ma wynieść 83,99 miliardów USD do 2025 roku na poziomie CAGR 66,5%. Głównymi czynnikami napędzającymi rynek rozszerzonej rzeczywistości w Ameryce Północnej są duża obecność producentów OEM i duże inwestycje głównych graczy w Stanach Zjednoczonych.

Czego potrzebujesz?

Spółka Pirxon SA poszukuje inwestorów! Łącznie firma chce pozyskać 3 000 000 zł z aktualnej emisji akcji. Emitent oferuje Inwestorom następujące akcje: ? do 510.500 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Ponadto Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie następujących serii akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu: ? 1.050.000 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ? 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ? do 510.500 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje serii B, D oraz F nie są uprzywilejowane. Akcje serii B, D i F nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń, ani świadczeń dodatkowych. Akcje serii B powstały na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki SmartMedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przekształcenia SmartMedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w spółkę akcyjną Pirxon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. Akcje zostały objęte w zamian za udziały posiadane w SmartMedia sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Repertorium A nr 963/2018. Zmiany zostały zarejestrowane w KRS w dniu 31.10.2018 r. Akcje serii D powstały na mocy uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Pirxon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą Pirxon Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji 150.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje serii D zostały zarejestrowane w KRS w dniu 19.04.2019r. Akcje serii F są emitowane na mocy uchwały nr 3 z dnia 26 kwietnia 2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIRXON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. Podjęto decyzję o emisji do 510.500 (pięćset dziesięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Cena emisyjna ustalona została na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 01.08.2019 r. w wysokości 5,88 zł za każdą akcję serii F. * Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

776 437,70 USD

Wyślij wiadomość

Musisz się zalogować, aby wysłać wiadomość.

Zaloguj się