Pieniądze na start ? Czyli jak zdobyć dofinansowanie do własnej działalności gospodarczej

Pieniądze na start ? Czyli jak zdobyć dofinansowanie do własnej działalności gospodarczej

Dzięki obecnemu ukierunkowaniu władzy w Polsce oraz jej przynależności do Unii Europejskiej, polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na szereg subsydiów zarówno na rozpoczęcie, jak i kontynuowanie działalności gospodarczej. Jeśli więc od jakiegoś czasu nosisz się z zamiarem otworzenia własnego biznesuale obawiasz się, że nie dysponujesz wystarczającymi środkami finansowymi, to zapoznaj się z niniejszym artykułem, w którym po krótce przybliżymy dostępne Ci warianty dofinansowań.

Dotacje z urzędu pracy

Pomoc tego typu ma formę pożyczki, wysokość której jest uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i stanowi maksymalnie jego sześciokrotność. Największa kwota dotacji tego typu na 2020 rok to 32 tysiące złotych. Subsydium oferowane przez powiatowe urzędy pracy, ma charakter bezzwrotny, jednak żeby to zabezpieczyć należy spełnić warunek czasowy, polegający na kontynuowaniu prowadzenia danej działalności gospodarczej na przestrzeni ustalonego okresu. Obecnie, czas ten wynosi dwanaście miesięcy. Należy podkreślić, że ten typ dofinansowania, w odróżnieniu od pożyczki z Funduszy Unii Europejskiej ogranicza wybór formy działalności, a co za tym idzie starać się o nie mogą wyłącznie przedsiębiorcy, chcący rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą. Jeśli więc, planujesz założyć spółkę, warto rozważyć inne możliwości. Osobami, które mogą ubiegać się o otrzymanie subsydiów z urzędu pracy są bezrobotni obywatele Polski, którzy w ciągu 12 miesięcy nie prowadzili innej działalności, są zarejestrowani w urzędzie pracy i nie korzystali w przeszłości z podobnej formy pomocy. Dokładne wymagania dotyczące wnioskodawców dostępne są na oficjalnej stronie internetowej urzędu pracy oraz Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dotacje z Funduszy Unii Europejskiej

Dofinansowania z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej są jedną z najpopularniejszych form pomocy dla osób, które chcą założyć własną firmę, udzielaną z Funduszy Europejskich. Pożyczka tego typu jest bezzwrotna, jednak w określonych sytuacjach, w wypadku niewywiązania się z umowy, część lub całość kwoty może podlegać zwrotowi. Są one przeznaczone do obywateli Unii Europejskiej, którzy nie ukończyli trzydziestego roku życia, niepracujących i nieuczących się. Maksymalna kwota o jaką może ubiegać się potencjalny przedsiębiorca sięga 100 tysięcy złotych.

Dotacje z Lokalnych Grup Działania

Lokalne Grupy działania to stowarzyszenie mające na celu rozwój i uatrakcyjnienie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. O dotacje z wyżej wspomnianej organizacji mogą ubiegać się zarówno osoby bezrobotne, jak również pracujące, które spełniają określone warunki. Wnioskodawcy starający się o pomoc tego typu muszą być mieszkańcami gminy wchodzącej w obręb działania danej LGD, wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców, planują inwestycję na danym terenie, mają zamiar stworzyć miejsce pracy oraz nie są ubezpieczeni w KRUS-ie. Wysokość tego dofinansowania stanowi od pięćdziesięciu do stu tysięcy złotych. 

Skomentuj:
Komentarz
Name
Email