Postanawiam: sprzedam firmę ! Jak dobrze sprzedać firmę?

Postanawiam: sprzedam firmę ! Jak dobrze sprzedać firmę?

Sprzedaż firmy to bardzo trudne i skomplikowane zadanie. Nie tylko ze względu na złożoność samego procesu sprzedażowego, ale i emocjonalne podejście właściciela. Niemniej jednak, w życiu każdego przedsiębiorcy może pojawić się moment, w którym będzie musiał zdecydować się na wystawienie firmy na sprzedaż

Podjęcie decyzji “sprzedam biznes” może mieć różne przyczyny. Często jest to atrakcyjna oferta przedstawiona przez inwestora, lub też doświadczenia sprzedażowe innego właściciela przedsiębiorstwa, zdarza się i tak, że z różnych przyczyn, jest to konieczność. Niezależnie jednak od motywacji pierwszym i koniecznym krokiem poprzedzającym sprzedaż firmy będzie zawsze rzetelna ocena jej wartości. Dobrze zatem przygotować profesjonalną i kompletną wycenę organizacji, dzięki temu, podczas negocjacji będziemy posiadać odpowiednie, profesjonalne argumenty.

Planowana sprzedaż firmy powinna również być poprzedzona odpowiednią analizą sytuacji wewnętrznej. Właściciel, który mówi: “poszukuję inwestora” powinien zawczasu dokładnie sprawdzić, jakie są mocne i słabe strony sprzedawanego biznesu. Dzięki temu, przed rozpoczęciem całej procedury możliwe będzie wyeliminowanie jak najwięcej zaobserwowanych luk czy mankamentów.

Dodatkowo każdy przedsiębiorca powinien mieć świadomość różnego typu ryzyk, jakie są elementem jego działalności. Nie wszystkie uda się zlikwidować, jednak podczas negocjacji, w razie trudnych pytań będziemy przygotowani i bardziej wiarygodni, a podawane argumenty okażą się trafniejsze i skuteczniejsze.

Wszystko to ma na celu przeprowadzenie wstępnej fazy projektu sprzedaży firmy. Kolejny etap to poszukiwanie inwestorów i przedstawienie im przygotowanej wcześniej informacji o samym przedsiębiorstwie. Po złożeniu konkretnych ofert kupna zawęża się listę potencjalnych nabywców i tym wyselekcjonowanym należy umożliwić przeprowadzenie analizy naszej firmy. Dalej są już negocjacje.

Biorąc pod uwagę powyższe punkty podkreślić należy, że przygotowując ? firmy na sprzedaż kluczowe znaczenie ma ich uporządkowanie i pełna świadomość wszystkich, dobrych i złych elementów składowych całej organizacji. Pozwala to bowiem przeprowadzić owocne negocjacje i ostatecznie korzystnie zakończyć całą transakcję.

Skomentuj:
Komentarz
Name
Email